Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

GDPR

Personuppgiftspolicy - Lokalföreningen Brösarp

Vi på Lokalföreningen Brösarp respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och vi kommer att skydda dina data som vi får förtroendet att förvalta. 

Denna personuppgiftspolicy gäller i alla situationer där du skickar personlig information till oss via e-post, via vår webbsida eller när du ansluter till vårt WIFI samt i det fall du är anställd i företaget eller arbetar som inhyrd resurs.

Lokalföreningen Brösarp är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Lokalföreningen Brösarp inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som anställd, kund eller leverantör. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter som kan vara mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysikadress.

Lokalföreningen Brösarp registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du ansöker om en tjänst hos oss och t ex skickar brev och CV via mail.
 2. I samband med anställning i företaget registreras namn, personnummer, adress och bankkontonummer för tidregistrering och löneutbetalning.
 3. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 4. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 5. Om du anmäler dig till Företagets månadsinformation.
 6. Om du är kund/leverantör till oss i form av enskild firma
 7. Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke
Vår blankett ”Jag samtycker” sparas i vårt affärssystem, samt att blanketten scannas in och lagras i ett säkert IT-system. Då finns även möjlighet att välja om att ni samtycker även till att vi från Lokalföreningen Brösarp skickar information och kampanjer vie e-post och sms.

Hur vi använder insamlad information
Lokalföreningen Brösarp behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra anställningsavtal med våra medarbetare
 2. För att fullgöra våra avtal med kunder och leverantörer                                                                                                                                                  
 3. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev
 4. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss
 5. För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden eller information som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till dessa utskick.
 6. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Lokalföreningen Brösarp ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som lämnas samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer Lokalföreningen Brösarp att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är anställd, kund eller leverantör hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för.

Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget, den anställdas, kundens eller leverantörens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Lokalföreningen Brösarp saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Reine Landin

VD Lokalföreningen Brösarp